Chống Kính phản quang

Chống Kính phản quang

kính AR như được gọi là kính chống phản chiếu, là việc sử dụng magnetron sputtering trên hai bề mặt của siêu. Trắng kính chống phản chiếu bộ phim được giảm đáng kể hệ số phản xạ bề mặt của kính. Độ truyền qua cao nhất sẽ đạt 99%. Sự phản xạ bề mặt từ 8% xuống còn dưới 1%. Nó có thể làm giảm hình ảnh màn hình video điện tử dưới ánh sáng xung quanh vấn đề chói phản chiếu. Nó giúp cải thiện độ tương phản và độ phân giải của màn hình phẳng trong môi trường ánh sáng mạnh. Cùng lúc đó, một phần nào cải thiện độ sáng của màn hình. Đó là cao rõ ràng và có thể làm ẩm mắt.

Ứng dụng: màn hình bảo vệ thiết bị hiển thị, màn hình cảm ứng, bảo tàng, cửa sổ cửa hàng, phòng triển lãm, ảnh khung kính, vv

kiểu chế biến: Cạnh mài, nướng, ủ, cán.

Anti Reflective Glass
anti-reflective-glass-display